Obsługa prawna przedsiębiorców

Wiele firm decyduje się na zlecenie świadczenia obsługi prawnej przedsiębiorstwa przez adwokata. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić czym jest obsługa prawna przedsiębiorstwa, na czym polega współpraca z adwokatem i kiedy skorzystać z jego pomocy, jak również jaki jest koszt tej usługi. Przedstawimy również zalety jakie niesie ze sobą nawiązanie współpracy z adwokatem.

Czym jest obsługa prawna przedsiębiorców

Co do zasady nie występuje żadna jednolita definicja obsługi prawnej firm. Uznaje się, że są to usługi prawne świadczone w sposób ciągły przez adwokata na rzecz klienta będącego przedsiębiorcą. Usługa ta możliwa jest w kilku wariantach polegających m.in. na zapewnionej możliwości skorzystania z pomocy adwokata zawsze w momencie zajścia takiej potrzeby. Odmienną możliwość stanowi pomoc adwokata w formie jednorazowych zleceń, na co najczęściej decydują się niewielkie przedsiębiorstwa nie mogące pozwolić sobie na stałą obsługę prawną.

Zakres obsługi prawnej

Zakres stałej obsługi prawnej zwykło się ustalać z klientem w sposób indywidualny i dostosowany do potrzeb klienta. W związku z tym, przed podpisaniem umowy o współpracę adwokat weryfikuje profil firmy i charakter prowadzonych przez nią działań, a przede wszystkim analizuje występujące i mogące wystąpić problemy prawne. Jednocześnie ustalając zakres działalności, warto zapewnić sobie elastyczność świadczonych usług.

Współpraca firmy z adwokatem

Współpraca firmy z adwokatem spółki, który nie jest zatrudniony na stałe w firmie, jest specyficzną gałęzią usług prawnych, bowiem polega na świadczeniu usług outsourcingowych. Zazwyczaj usługi te dotykają kwestii przygotowania i opiniowania zawieranych umów, szeroko pojętego doradztwa prawnego jak również reprezentacji w procesach sądowych. Ważnym jest by umowa o obsługę prawną była na tyle elastyczna, by zakres tej obsługi mógł się zmieniać w zależności od rozwoju i faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa. W odniesieniu do kwestii faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw, bardzo ważnym jest prawo umów w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Istotnym jest tu umiejętność poprawnego i skrupulatnego konstruowania kontraktów, jak również negocjowanie określonych pozycji z kontrahentami w imieniu klienta. Jednocześnie do zadań adwokata na tym gruncie należy dokonywanie analizy ryzyka jakie związane jest z zawarciem danej umowy.
W standardowej obsłudze prawnej adwokat świadczy również pomoc z zakresu prawa pracy, w tym w kwestiach związanych z zatrudnieniem oraz egzekucji i windykacji należności. Zdarza się, że pomoc prawna adwokata nastawiona jest również na doradztwo podatkowe.
prawnicy Saska KępaSzczególną uwagą cieszy się przeprowadzanie przez adwokatów audytów prawnych w firmach, które nastawione są na optymalizację sposobu prowadzenia działalności. Obecnie adwokaci świadczą również prężnie pomoc w zakresie wdrażania, ujednolicania i uporządkowania kwestii dotyczących zarządzania danymi osobowymi w związku z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Poza tym adwokat w firmach zajmuje się dużo szerszym zakresem spraw, do których należy m.in. prawo budowlane czy prawo restrukturyzacyjne. Praca adwokata na tym gruncie polega na pozyskiwaniu odpowiednich pozwoleń i zabezpieczeń oraz zagwarantowaniu pełnej obsługi inwestycji pod względem prawnym.
Do adwokata zgłaszają się nadto przedsiębiorstwa z branży artystycznej i twórczej jak wydawcy, firmy informatyczne, biura projektowe. Do specyfiki tych branż należy zagrożenie z naruszeniem praw autorskich, a także kwestie przeniesienia praw autorskich i udzielanie licencji.
Od niedawna na obsługę prawną decydują się stary-upy i korporacje. Adwokaci świadczą w tym przypadku obsługę prawną z naciskiem na kwestie fuzji, przejęć i przekształceń, a nadto restrukturyzacjami, postępowaniami upadłościowymi i związanymi z finansowaniem działalności.

Zobacz również:

Kiedy nawiązać współpracę z adwokatem?

Zewnętrzna obsługa prawna świadczona przez adwokata polecana jest małym i średnim przedsiębiorstwom oraz start-upom, którzy nie mają możliwości zatrudnienia własnych prawników in-house. Niezależnie od formy współpracy, pomoc adwokata pozwala na zwiększenie kontroli w przedsiębiorstwie i jego efektywności, jak również na zmniejszenie ryzyka związanego z możliwością występowania problemów prawnych. Jednocześnie stała obsługa prawna zapewnia kompleksowość świadczonych usług i szybkość oraz prostotę dostępu do adwokata. 

Koszt obsługi prawnej

Co do zasady nie da się określić kosztu obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Wynika to z indywidualizmu świadczonych usług nastawionych na faktyczne potrzeby firmy. Adwokat może pobrać wynagrodzenie ryczałtowe polegające na pobieraniu stałej, miesięcznej opłaty niezależnie od ilości zleceń, jak również spotyka się wynagrodzenie mieszane, ryczałtowo – godzinowe, a także stawkę godzinową. Formę i wysokość wynagrodzenia należy zawsze indywidualnie ustalić z adwokatem.

Podsumowanie

Uwzględniając powyższe, decyzja o podjęciu współpracy z adwokatem jest rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo obrotu pod względem prawnym w przedsiębiorstwie.