Robotnicy rolni z Ukrainy

Robotnicy rolni z Ukrainy – ostatnio w Polsce brakuje rodzimych pracowników do pracy fizycznej lub umysłowej. Dzięki temu coraz więcej obcokrajowców znajduje pracę w Polsce – szczególnie poszukiwani są Ukraińcy ze względu na swoje doświadczenie i ponadprzeciętne zdolności manualne. Kiedy wymagana jest licencja, a kiedy wystarczy oświadczenie? Co powinniśmy wiedzieć o zezwoleniach na pracę sezonową? Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową? Czy umowa pisemna jest obowiązkowa? Na co zwrócić uwagę udzielając noclegu cudzoziemcom? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który rozwieje wszelkie wątpliwości czytelników.

Kiedy wymagana jest licencja, a kiedy wystarczy oświadczenie?

Zanim zaczniemy mówić o pracownikach przyjeżdżających z Ukrainy do gospodarstw rolnych, należy najpierw rozważyć zalegalizowanie pobytu takiej osoby. Jeśli rolnicy chcą zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych bezpośrednio związanych z gospodarstwem rolnym, nie jest wymagane specjalne zezwolenie na pracę sezonową. Jednak w niektórych przypadkach rolnik może zatrudnić Ukraińca tylko na podstawie oświadczenia o powierzeniu mu pracy, ale to w dużej mierze zależy od tego, jaką pracę cudzoziemiec będzie wykonywał, najlepiej przez agencję pracy.

Na przykład, jeśli rolnik potrzebuje pomocy przy zbiorze truskawek lub zbiorach, zezwolenie na pracę sezonową jest niemal obowiązkowe. W przypadku wykonywania przez niego prac budowlanych (np. budowa garaży, stodół) sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ cudzoziemców można zatrudniać na oświadczeniu – takie prace nie są ściśle związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, stąd zasadnicza różnica.

Co powinniśmy wiedzieć o zezwoleniach na pracę sezonową?

Po pierwsze, zezwolenia na pracę sezonową oznaczane są literą S. Takie zezwolenie mogą otrzymać nie tylko mieszkańcy Ukrainy, ale także obywatele krajów trzecich, czyli wszyscy obywatele spoza bloku UE. Dokument ten, który umożliwia cudzoziemcowi wejście na polski rynek pracy, cudzoziemiec może uzyskać, jeżeli wykonywana przez niego praca wpisuje się w działalność PKD, a jego numer wskazuje na charakter pracy sezonowej. Dla rolników kluczowe są następujące rodzaje działalności: rośliny uprawne, hodowla zwierząt. Dokładna definicja podkategorii znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2017 r. w sprawie podkategorii działalności klasyfikowanych według PKD.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Robotnicy rolni z Ukrainy

Robotnicy rolni z Ukrainy

Skoro już wiemy, czym jest zezwolenie na pracę sezonową i jak ważne jest, warto dowiedzieć się trochę o tym, jak taki dokument uzyskać. Warto wspomnieć, że w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę sezonową istnieją dwie drogi. Istotne jest, czy cudzoziemiec jest już w Polsce, czy jeszcze za granicą.

W tym drugim przypadku rolnicy muszą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do właściwego organu. Można to zrobić elektronicznie lub na papierze – w zależności od osobistych preferencji. Do wniosku dołączana jest podstawowa dokumentacja, taka jak skan paszportu potencjalnego pracownika, nasze zaświadczenie policyjne, dowód prowadzenia gospodarstwa rolnego. Obowiązuje opłata w wysokości 30 zł. Po złożeniu wniosku urząd wystawi nam zaświadczenie, które polscy rolnicy prześlą przyszłym pracownikom na Ukrainie.

Czy umowa pisemna jest obowiązkowa?

Każdy rolnik, który zdecyduje się powierzyć pracę Ukraińcowi musi podpisać z nim pisemną umowę o pracę. Warto podkreślić – musi zawierać warunki zawarte w licencji. Nie zapominaj, że to musi być przetłumaczone na język zrozumiały dla obcokrajowców, tak to jest przedstawiane. Pracodawca musi wywiązywać się ze wszystkich obowiązków wynikających z powierzonej pracy, tak samo jak w przypadku polskich pracowników. Co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? Mamy 7 dni na zgłoszenie Ukraińców do ZUS. Ponadto musisz zawsze mieć przy sobie kopię zezwolenia na pobyt.

Na co zwrócić uwagę udzielając noclegu cudzoziemcom?

Jeśli doprowadzimy do sytuacji, w której cudzoziemiec przyjedzie na terytorium Polski, a pracodawca zapewnia zakwaterowanie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (oczywiście nie jest to obowiązkowe), wówczas rolnik musi zawrzeć z pracodawcą kolejną umowę w formie pisemnej w języku ukraińskim. Określał on warunki dzierżawy, a ponadto zmuszał go do użyczania rezydencji. Należy podkreślić, że przed podpisaniem umowy pracodawca ma obowiązek przetłumaczyć ją na język zrozumiały dla drugiej strony.