Kontenery morskie

Załadowane i przewożone drogą powietrzną kontenery morskie podlegają różnym obciążeniom podczas operacji załadunku i rozładunku podczas transportu różnymi pojazdami. Są to obciążenia mechaniczne, wahania temperatury, bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury, intensywne nasłonecznienie, opady deszczu. Wszystkie te czynniki stopniowo obniżają wydajność kontenera.

W kontenerach chłodniczych urządzenia chłodnicze i grzewcze mogą ulec awarii, uszkadzając ładunek. W naszej firmie zajmujemy się sprzedażą regenerowanych kontenerów morskich i dokładamy wszelkich starań, aby wydłużyć żywotność kontenera oraz zachować pożądaną wydajność i estetykę. W tym celu przeprowadzamy regularne przeglądy i naprawy.

Konserwacja i naprawa kontenerów morskich na sprzedaż – przybliżony zakres prac

Konserwacja sprzedanych kontenerów transportowych, podzespołów, agregatów chłodniczych i grzewczych (jeśli występują) planowana jest w cyklu miesięcznym oraz podczas każdej naprawy.

Główne czynności konserwacyjne wykonywane przez naszych ekspertów to:

 • Zewnętrznie sprawdzić pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
 • Sprawdź działanie mechanizmu blokującego.
 • Sprawdź stan elementów złącznych.
 • Do kontenerów chłodniczych – diagnostyka agregatów chłodniczych i grzewczych, kontrola obwodów i urządzeń, sprawność czujników.

Sprzedaż kontenerów morskich

Prace naprawcze wymagane są w przypadku: uszkodzeń mechanicznych w nagłych wypadkach, intensywnego rozwoju ognisk korozji, pęknięć, obecności innych wad mogących mieć wpływ na wydajność przewożonego towaru.

Zobacz także:

Główne etapy działań naprawczych:

   • Oczyścić uszkodzenia blach, ślady korozji, malować (na życzenie – w kolorze firmy klienta)
   • Przywróć funkcjonalność mechanizmu blokującego.
   • Wymień uszkodzone elementy złączne i wszystkie inne zużywające się części.
   • W chłodniach modułach cargo – remont izolacji, wymiana styków elektrycznych, czujników, przekaźników, styczników, naprawa kompresorów, uzupełnianie oleju, napełnianie czynnikiem chłodniczym.
   • Poza czynnościami naprawczymi, modernizujemy również kontenery morskie przeznaczone do sprzedaży, w tym wymianę drzwi, montaż dodatkowych drzwi, dodatkowe mocowania, wyposażenie o różnej konstrukcji i przeznaczeniu.

Faza konserwacji i naprawy kontenerów morskich na sprzedaż – tankowce

Różne stopnie żrących płynów spożywczych i chemicznych, gazy są transportowane w cysternach. Podczas konserwacji zbiornik należy czyścić specjalnym sprzętem. Jego zadaniem jest dokładne oczyszczenie ścian z pozostałości ładunków różnych klas zagrożenia. Oceniamy stan techniczny statku poprzez oględziny wad spoin oraz pomiar grubości blachy.

Przybliżony skład działań naprawczych:

   • W razie potrzeby przetestuj system termiczny, aby przywrócić jego szczelność.
   • W razie potrzeby przetestuj akcesoria – napraw lub wymień, wyreguluj.
   • Wymień uszczelkę w mechanizmie wzmacniającym.
   • Czyści luźne warstwy, podkłady, farby z powierzchni metalowych.
   • Inne prace mogą być umieszczone na liście czynności konserwacyjnych zleconych przez klienta.

Korzystanie z kontenerów chłodniczych — zalecenia dotyczące konserwacji

Kontenery morskie

Kontenery morskie

Kontener chłodniczy jest narzędziem do transportu i przechowywania łatwo psujących się produktów i musi stwarzać określone warunki temperatury i wilgotności. Nowoczesny sprzęt znanych producentów charakteryzuje się wysoką niezawodnością, jednak aby przedłużyć jego żywotność należy przestrzegać zasad eksploatacji i konserwacji. Terminowa konserwacja kontenerów z agregatami chłodniczymi zmniejsza ryzyko wystąpienia nagłych awarii podczas długotrwałego transportu towarów różnymi środkami transportu.

Podczas przewożenia grupy kontenerów w stanie połączonym lub przechowywania ich w terminalu warunkiem prawidłowego funkcjonowania sprzętu jest nieprzerwane zasilanie dla bezpieczeństwa ładunku. Aby to zrobić, musisz poprawnie obliczyć moc wymaganą przez zasilacz.

Po każdym rozładunku w terminalach portowych i stacjach kolejowych przeprowadzane są niezbędne regularne czynności konserwacyjne: ładownie są czyszczone i dezynfekowane. Oczyść wewnętrzną powierzchnię obudowy przyjaznym dla środowiska i higienicznym środkiem, aby usunąć tłuszcz i zanieczyszczenia biologiczne. Konserwacja kontenerów chłodniczych powinna być wykonywana na specjalnych warunkach zapewnianych przez naszą firmę oraz przez wykwalifikowanych pracowników wyposażonych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

Sprawdź koniecznie:

Czynności konserwacyjne:

   • Specjalne urządzenie wyświetla informacje z ostatnich 90 dni pracy chillera, co pozwala na ustawienie odchyleń od normalnego wzorca, identyfikując w ten sposób najbardziej problematyczne agregaty zbiornikowe.
   • Sprawdź integralność naczynia, niezawodność osłony termicznej i mocowanie wewnętrznych warstw metalowych.
   • Diagnostyka elektryczna.
   • Sprawdź stan uszczelki na drzwiach.
   • Zdiagnozuj wycieki czynnika chłodniczego na złączach po określeniu sprawności elektroniki i szczelności obudowy. Sprawdzamy poziom oleju, elementy mechaniczne. W razie potrzeby dokręcamy łączniki i czyścimy lub wymieniamy filtry i węże.