Udział detektywa w sprawach rozwodowych

Bardzo często sprawy rozwodowe zaczynają się znacząco komplikować. Niestety często jest to na tyle zaawansowane, że uniemożliwia sprawne przeprowadzenie sprawy, której finałem będzie uzyskanie orzeczenia o rozwodzie. Niekiedy skorzystanie z usług detektywa jest wskazane do tego, aby naświetlić przed sądem swoje racje i łatwiej uzyskać wyrok zgodny ze swoimi oczekiwaniami. Czasem udział specjalisty tego typu jest wręcz kluczowy dla całej sprawy i jest to jedyny sposób na dojście do prawdy przed sądem.

Usługi detektywa stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. W Polsce ten zawód był nieuregulowany aż do początku obecnego tysiąclecia, gdy wprowadzono właściwe ustawy, które dokładnie regulują zakres pracy profesjonalnego detektywa z https://detektyw24.waw.pl/, a także jego uprawnienia. Zarówno w Polsce, jak i na zachodzie Europy bardzo często angażuje się detektywów do pracy przy sprawach rozwodowych. Jest to wyjątkowo newralgiczny temat wymagający od stron sporu wiele wyczucia i subtelności. Niestety nie zawsze małżonkom udaje się dogadać polubownie, a to warunkuje konieczność skorzystania ze specjalistów, takich jak prawnicy wyspecjalizowani, jako adwokaci do spraw rozwodowych. Często są oni jednak bezradni wobec braku odpowiednich dowodów na winę drugiej strony, która również broni się przy pomocy doświadczonego w tej kwestii adwokata. Pomoc detektywa jest wtedy nieodzowna, gdyż pozwala na znalezienie winy współmałżonka lub przynajmniej pozwala naświetlić sprawę z innej perspektywy, co może ułatwić pracę adwokatowi, który odpowiednio przedstawi sprawę w sądzie, zbliżając się do satysfakcjonującego wyroku.

Detektyw – zakres pracy przy sprawie rozwodowej

Najczęstszym powodem do wystąpienia o rozwód jest niezgodność charakterów lub zdrada małżeńska. W obydwu tych kwestiach prywatny detektyw będzie w stanie pomóc. W przypadku zdrady małżeńskiej przeważnie sprowadza się to jedynie do podejrzeń jednego ze współmałżonków, które nie są poparte żadnymi twardymi dowodami. W przypadku rozwodu bardzo często, gdyż w większości przypadków sprawa dotyczy także podziału majątku, a to oznacza, że druga ze stron zazwyczaj broni się do samego końca i wypiera się zdrady. Jeśli małżonek nie ma dowodów na zdradę, sąd niestety nie uzna takich podejrzeń za podstawę do orzeczenia rozwodu, a także do uznania rzekomo niewiernego małżonka, jako winnego rozpadowi małżeństwa. Ma to istotny wpływ na całą sprawę, gdyż w przypadku dzielenia majątku lub ustanawiania alimentów, to przegrana strona jest zazwyczaj w o wiele gorszej sytuacji. Jeśli nie ma możliwości dogadać się z drugą stroną, ani udowodnić jej winy w żaden standardowy sposób warto wynająć detektywa.

W pierwszej kolejności warto jednak poszukać odpowiednich świadków na własną rękę, którzy byliby w stanie potwierdzić teorię zdradzanego małżonka. Jeśli jednak nie jest to możliwe w żaden sposób, detektyw jest jedynym rozwiązaniem. De facto ostatecznie jego raport i zeznania będą uznane, jako zeznania świadka w sprawie. Praca detektywa jest ściśle regulowana i jest on uprawniony do zbierania informacji o innych osobach, a także zdobywania szczegółowych informacji, które są chronione ustawą o ochronie danych osobowych. Warunkiem jest jednak to, że detektyw musi wykonywać takie czynności w ramach pełnienia obowiązków służbowych, celem przedłożenia zdobytych informacji klientowi. Wedle ustawy jest to więc możliwe, aby detektyw w konsekwencji podjętych czynności potwierdził teorię jednego ze współmałżonków o niewierności drugiej strony sporu. W normalnych warunkach byłoby to naruszenie dóbr osobistych, ale w przypadku działania z pobudek wynikających z chęci udowodnienia swojej racji przed sądem, jest to jak najbardziej legalne i dopuszczalne przez sąd. Raport sporządzony przez detektywa, a także jego zeznania będą wtedy traktowane przez sąd jako zeznania świadka w sprawie rozwodowej. W przypadku wynajęcia profesjonalnej agencji detektywistycznej, która będzie działała zgodnie z przepisami prawa, a także z ogólnie przyjętymi w branży normami, takie działanie może być kluczowe w sprawie i przesądzić o ostatecznym wyroku sądu.

W czym jeszcze może pomóc detektyw podczas rozwodu?

Nie wszystkie sprawy rozwodowe dotyczą zdrady małżeńskiej. Często jest to niezgodność charakterów lub różnica zdań dotycząca istotnych kwestii pożycia małżeńskiego. Może to być między innymi podejście do rozporządzania wspólnym majątkiem albo zarządzanie wspólnym mieniem. W takich sytuacjach także można skorzystać z usług detektywa, który może być pomocny przy zbieraniu informacji o poświadczaniu nieprawdy przez jednego z małżonków, zbieraniu dokumentów lub rachunków dowodzących trwonienia majątku rodzinnego, lub innych dokumentów mających istotny wpływ na ogląd sytuacji, a które są trudne do zdobycia dla osoby niewykwalifikowanej w tej kwestii. Należy pamiętać, że detektyw ma pełne prawo zdobywać informacje, które są w normalnych warunkach chronione prawnie i nie mogłyby zostać wykorzystane w sądzie, gdyby zostały zdobyte w sposób naruszający dobra osobiste jednej ze stron.