Badanie geotechniczne – pewność bezpiecznych fundamentów.

Podstawą bezpieczeństwa budynku są solidnie wykonane fundamenty. W  kwestii bezpieczeństwa nowych domów nie ma miejsca na żadne kompromisy – od tego zależy ludzkie zdrowie i życie. Fundament musi być posadowiony na stabilnym gruncie. Odpowiedź na pytanie o jakość gruntu przynoszą badania geotechniczne gruntu, Tylko znajomość  podstawowych parametrów i właściwości danego gruntu daje podstawę do wykonania właściwego projektu  fundamentów i ich wniesienia.

 

Badania geotechniczne – elementem dokumentacji technicznej

Projekt budowlany powinien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. O tym, czy badanie geotechniczne gruntu jest konieczne, decyduje projektant konstrukcji. Przed budową domu jednorodzinnego ocena warunków gruntowych panujących na działce odbywa się oglądu terenu, sąsiedniej zabudowy i wykopu. Pod względem formalno- prawnym nie ma obowiązku badania geotechnicznego gruntu. Na pewno warto je wykonać i nie ryzykować budowy na nieznanym gruncie. Powinny one stanowić jeden z elementów dokumentacji projektowej.

Elementy opinii geotechnicznej

Opinia geotechniczna składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera informację o poziomie wód gruntowych, rodzaju poszczególnych warstw gruntu, jego nośności i inne parametry oraz wnioski i zalecenia dotyczące posadowienia budynku na działce. Część graficzna przedstawia punkty wykonywanych odwiertów na planie sytuacyjnym oraz przekroje geotechniczne, na których widać warstwami gruntu.  Do przeprowadzenia badania geotechnicznego http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html konieczne są trzy odwierty.  W przypadku budynku bez podpiwniczenia wykonuje się je na głębokość 3 m, natomiast przy domu z piwnicą – od 4 do 6 m. Aby przyspieszyć wykonanie odwiertów i nie przepłacić za usługę należy wskazać miejsce na działce,  w którym będzie posadowiony budynek.

 

Cel badań gruntu

 

Badania geotechniczne gruntu przeprowadza się w celu zdobycia informacji o warunkach wodno-gruntowych.  Dają odpowiedzi na takie kwestie jak: typ gruntu na wybranym obszarze, głębokość umieszczenia poszczególnych warstw gruntu, w tym warstwy nośnej , poziom wód gruntowych, możliwość budowy domu. Wyniki tych badań pozwalają określić, jaki rodzaj fundamentu należy zastosować, aby budynek był stabilny i bezpieczny.

Ważna informacja dla inwestora

W sytuacji,  w której  opinia geotechniczna wskazuje na to, że warunki gruntowe są złożone lub wręcz skomplikowane konieczne  jest wykonanie dodatkowych  badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego lub dokumentację geologiczno-inżynierską. Jest to ważna wiadomość dla inwestora, który musi podjąć rozważyć, czy chce zostać właścicielem  danej działki i budować na niej dom jednorodzinny.

Znaczenie badań geotechnicznych

Wiedza o właściwości fizyko-mechanicznych konkretnego gruntu i określenie poziomu wody gruntowej jest bardzo ważna dla projektanta, który na  podstawie tych informacji zaprojektuje fundamenty, dobierze odpowiedni rodzaj betonu, ilość zbrojenia czy zastosuje  hydroizolację właściwą do potrzeb gruntu. Dzięki badaniom geotechnicznym można zaplanować w razie konieczności, specjalne zabezpieczenia wykopów ziemnych. Dzięki temu budowa jest bezpieczna dla wykonawców. Badanie geotechniczne gruntu najlepiej wykonać przed zakupem działki, aby nie kupować przysłowiowego „kota w worku”. Wyniki badań to bardzo cenna informacja o tym, czy działka nadaje się pod budowę i jakie zabiegi będzie trzeba wykonać przy robotach ziemnych i fundamentowych. Wybudowanie budynku na nieznanym gruncie, to spore ryzyko dla inwestora i wykonawców. Zdarzają się sytuacje, że grunt tylko w jakiejś części nadaje się pod budowę, a w warstwach poniżej 1,5 m zalegają grunty organiczne, co oznacza spore problemy przy budowie i eksploatacji budynku.  Późniejsze osiadanie gruntu może powodować pękanie ścian budynku. Koszt wzmacniania konstrukcji i naprawy ściany jest bardzo wysoki, o wiele wyższy niż cena badania geotechnicznego http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html.

Badanie gruntu w przypadku gotowego projektu domu

Co prawda gotowy projekt domu zawiera opinię geologiczną, ale i tak trzeba go dostosować do budowy geologicznej działki. Gotowy projekt zawiera oczywiście fundamenty – są one projektowane przy  założonej nośności podłoża gruntowego. Jednakże bywa, że założone widełki nijak mają się do konkretnych warunków geotechnicznych i przeprowadzenie badań geotechnicznych jest konieczne dla ustalenia właściwości danego gruntu. Tylko dokładna znajomość podłoża pozwala na wykonanie odpowiednich i bezpiecznych dla mieszkańców fundamentów, które gwarantują trwałość budynku.

 

Badanie geotechniczne zajmuje zwykle do dwóch godzin i pomaga ustrzec się wydatków związanych z zakupem gruntu, który może nie nadawać się pod budowę domu jednorodzinnego. Negatywny wynik badania gruntu daje inwestorowi możliwość wycofania się z inwestycji, która może okazać się bardzo droga i nieopłacalna. Grunty, których cena jest zbyt niska dobrze jest zbadać i przekonać się, czy działka jest właściwa pod budowę.